PGNiG

Współpraca PGNiG i NFOŚiGW na rzecz czystego powietrza

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały 30 stycznia 2020 r. porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Dzięki porozumieniu NFOŚiGW uzyskuje wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co przyspiesza weryfikację wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Tym samym PGNiG wesprze fundusze wojewódzkie, zaangażowane operacyjnie w realizację programu.

W planach są też inne wspólne działania: przyjmowanie wnioskodawców w punktach obsługi klienta PGNiG oraz objęcie nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej.

NFOŚiGW pracuje nad poszerzeniem kanałów dystrybucji środków rządowego programu „Czyste Powietrze”. To realizacja rekomendacji Banku Światowego oraz ustaleń z Komisją Europejską. Dzięki PGNiG, Narodowy Fundusz usprawnia weryfikację składanych wniosków umożliwiając wojewódzkim funduszom ochrony środowiska szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji. Krótsza droga do wymiany starych pieców to duża korzyść dla beneficjentów, która przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zawarte porozumienie to kolejna proekologiczna aktywność PGNiG. Spółki Grupy angażują się w działania, których celem jest walka ze smogiem. W 2017 r. PGNiG uruchomiła akcję edukacyjną „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”, skierowaną do najmłodszego pokolenia. Kolejnym programem było „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” – akcja wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne, gazowe. Z tej możliwości skorzystało ponad 12 tys. gospodarstw domowych, a łączna kwota dofinansowań wyniosła ponad 16 mln zł. Od trzech lat prowadzony jest program „Przełącz się na gaz”, realizowany we współpracy z samorządami – osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy otrzymują darmowy kosztorys oraz doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania, w tym pomoc w załatwieniu formalności (w akcji uczestniczy ponad 70 gmin, głównie z południa Polski, tam gdzie problem smogu jest największy).

W 2019 roku PGNiG zapoczątkowało działalność w obszarze OZE i uruchomiło ofertę partnerską „Fotowoltaika dla firm”, która obejmuje kompleksową realizację inwestycji w zakresie doboru technologii oraz przyłączenie instalacji solarnej do sieci dystrybucyjnej.

Przewiń do góry